ธุรกิจ-การเงิน

10 สำนักงานรับทำบัญชีนนทบุรี มีที่ไหนบ้าง

10 บริษัทรับทำบัญชีนนทบุรี

ต้นทุนที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทุกบริษัทไม่ว่าบริษัทจะมีขนาดเล็กแค่ไหนก็ตาม ก็คือ “ต้นทุนในการทำบัญชี” ในการทำบัญชีถึงแม้ว่าคุณจะสามารถทำบัญชีเองได้ก็ตาม แต่ก็จะต้องหาผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียน CPD มารับรองการทำบัญชี รวมทั้งยังคงต้องให้ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต CPA เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่คุณทำ รวมถึงให้คำรับรอง ว่างบการเงินที่จัดทำนั้นมีความถูกต้องหรือไม่อย่างไร

ดังนั้นแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการใช้บริการ “รับทำบัญชี” ของเหล่าสำนักงานบัญชีที่มีให้เลือกอยู่มากมาย ข้อสังเกตอย่างหนึ่งในการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี ก็คือควรเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีที่อยู่ไม่ไกลบ้านหรือไกลสถานที่ตั้งของธุรกิจจนเกินไปนัก เพื่อให้สามารถเข้าไปติดต่อสอบถาม อัพเดทข้อมูลได้อยู่ตลอด

สำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี วันนี้เราก็ได้คัดเลือก 10 อันดับ สำนักงานบัญชีที่ให้บริการรับทำบัญชี ในจังหวัดนนทบุรีมาฝากกันเช่นเคย เพื่อช่วยในการตัดสินใจและพิจารณาเลือกสำนักงานบัญชี สำหรับธุรกิจของท่าน

1. บริษัท ปังปอน จำกัด

บริษัท-ปังปอน-จำกัด

บริษัทรับทำบัญชี ที่มีการพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ราคาไม่สูง สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กได้ดี รวมไปถึงบัญชีบริษัทใหญ่ก็มีบริการเช่นเดียวกัน มีระบบการทำงานที่รวดเร็วและคล่องแคล่ว ได้ตามมาตรฐานการบัญชี ลูกค้าสามารถพูดคุยปรึกษาก่อนใช้บริการ โดยบริษัทปังปอนจำกัด มีประสบการณ์และความชำนาญในการทำบัญชีมาถึง 18 ปี สามารถให้คำแนะนำ วางแผนการยื่นภาษี เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามรูปแบบของพรบ.การบัญชี และกรมสรรพากร

นอกจากจะให้บริการรับทำบัญชีแล้ว บริษัทปังปอนจำกัด ยังมีบริการรับจดทะเบียนบริษัท การขึ้นทะเบียนบริษัททั้งแบบธรรมดาและแบบเร่งด่วนอีกด้วย โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่แจ้งวัฒนะ นนทบุรี ครอบคลุมพื้นที่ลูกค้าในเขตจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร อีกด้วย

ที่อยู่:47/103 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 02 964 9800-1 โทรสาร 02 962 2104

website: www.สำนักงานบัญชี.com


2. Win Accounting Group

winaccounting

บริษัท วิน แอ็คเคาท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด ด้วยประสบการณ์การทำงาน ในสายงานบัญชีมากกว่า 40 ปี ของคุณคุณเครือพรรณ บุญญาภิสิทธิ์ ประกอบกับเป้าหมาย ที่ต้องการให้การทำงานด้านบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและตามประมวลรัษฎากร จึงเกิดเป็นสำนักงานบัญชี Win Accounting ให้บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ปิดงบการเงิน ให้บริการจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Easy Acc ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและอัพเดตได้บ่อยครั้ง

พร้อมไปกับการเอาใจใส่ลูกค้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบวิชาชีพบัญชี วิน แอ็คเคาท์ติ้ง จึงจะมีการแนะนำลูกค้าทุกวิถีทาง ออกเยี่ยมลูกค้า ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้วิน แอ็คเคาท์ติ้ง มีลูกค้าประจำอยู่หลายร้อยบริษัท หาใครกำลังมองหาสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ในจังหวัดนนทบุรี หรือใกล้เคียงอยู่ ที่นี่เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ควรโทรไปพูดคุยก่อนตัดสินใจ

ที่อยู่:19/1 Moo2. Soi Chaengwattana-Pakkret 41. Chaengwattana Rd.

Klonggluar Pakkret Nonthaburi. Thailand 11120

โทร. 02 5751288 ถึง 9

website: http://www.winaccounting.co.th/


3. บริษัท ศุภกาญจน์การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด

ศุภกาญจน์การบัญชีและที่ปรึกษา

บริษัท ศุภกาญจน์การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด ให้บริการด้านการจัดทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชีในจังหวัดนนทบุรี มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยมีเป้าหมายในการให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรให้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังให้บริการด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการทุกรูปแบบ เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ มีการช่วยจัดเตรียมเอกสารและจัดทำยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งแบบรายเดือนและรายปี

ในการรับทำบัญชี จะมีการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานของกรมสรรพากร จัดทำสมุดบัญชีต่างๆตามกฎหมายกำหนด จะทำสต๊อกสินค้า ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา ข้อมูลลูกหนี้เจ้าหนี้ พร้อมทั้งยังให้คำปรึกษาและแนะนำในการจัดการเอกสารการควบคุมภายใน ช่วยวางระบบบัญชีของกิจการ ไปยื่นงบการเงินเพื่อนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์

ที่อยู่: 118/289 หมู่บ้านบัวทอง ซอย 10/7 ถนน ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110

website: http://www.sacaccount.com/

Tel: 02 594 4805


4. บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

เอสทีเอ-แอคเคาทติ้ง-แอนด์-คอนซัลติ้ง

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร ดำเนินการภายใต้ผู้ทำบัญชีตามกฎหมายรับรอง ในจังหวัดนนทบุรี มีประสบการณ์ในการทำบัญชีมาอย่างยาวนาน มีความรับผิดชอบต่องานสูง ทำให้การจัดทำบัญชีและภาษีอากรมีความถูกต้อง และเสร็จทันกำหนดเวลาที่ต้องใช้งาน ช่วยดูรายการทำบัญชีให้เจ้าของกิจการ โดยไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานบัญชี ช่วยให้ประหยัดรายจ่าย และเพิ่มความสะดวกทำให้สามารถมุ่งเน้น ไปที่ธุรกิจได้อย่างเต็มที่

ในส่วนของงานบริการลูกค้าบัญชี จะมีบริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้า ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ดำเนินการยื่นงบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ยื่นแบบประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต ประกาศประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้คำแนะนำระบบบัญชีกับธุรกิจของลูกค้า จะทำเอกสารเบื้องต้น สต๊อกสินค้าบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีด้วยโปรแกรม Winspeed การเงินและหมายเหตุประกอบงบดุล พร้อมยื่นงบการเงิน ผ่านระบบ E filling ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ที่อยู่: 222/8-9 หมู่บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

website: http://www.account.co.th/

Tel: 093 956 1524


5. สำนักงาน พี.เอส.การบัญชีและธุรกิจ

พี.เอส

สำนักงาน พี.เอส.การบัญชีและธุรกิจ เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน ให้บริการด้านบัญชีและภาษี แบบครบวงจร ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากร โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2537 หรือเกือบ 30 ปีมาแล้ว มีการพัฒนาระบบการทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดทำบัญชีให้กับลูกค้ามีความรวดเร็ว ถูกต้อง แล้วตรงต่อเวลา

สำนักงาน พี.เอส.การบัญชีและธุรกิจ เคยได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เป็น 1 ในสำนักงานบัญชีต้นแบบ นอกจากนี้ยังได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร ให้เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน หรือ Tax Agent ซึ่งเป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยสำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกรมสรรพากร ทั้งให้ส่วนของกำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต ฯ พูดได้ว่า สำนักงานบัญชีที่เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในระดับดีเลยทีเดียว

ที่อยู่: 164/963 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์พาร์ค 2 หมู่ที่ 1 ซอยนนทรี ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Tel: 02 924 2480-2

เว็บไซต์: http://www.psaccounting.net/


6. บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด

ทรัพย์แสนดีการบัญชี-จำกัด

บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด ก่อตั้งเดือนเมษายน 2553 โดยคุณดวงนภา ทรัพย์แสนดี และคุณสิทธิธชัย ทรัพย์แสนดี ให้บริการรับทำบัญชีในเขตจังหวัดนนทบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ได้รับรางวัลธรรมภิบาลดีเด่น ระดับจังหวัด จากกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดเคยได้รับการรับรองมาตรฐาน ธรรมภิบาลธุรกิจ จากกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2562

โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการด้วยใจ พร้อมทั้งให้ ทำบัญชีด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ทำงานอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ถ้าตอบสนองความต้องการของเจ้าของธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็ยังปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเช่นกัน โดยบริการของบริษัททรัพย์แสนดีการบัญชีจำกัด มีทั้งให้บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษีประจำเดือน ประจำปี ตรวจบัญชีโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

ที่อยู่: 70/5 หมู่ที่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

Tel: 02 194 9639

เว็บไซต์: https://subsandee.com/


7. บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด

www.dhanakom

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด เป็นบริษัทบัญชีในจังหวัดนนทบุรี ให้บริการเกี่ยวกับด้านวิชาชีพบัญชีครบวงจร รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจบัญชีที่ได้รับอนุญาต ให้บริการรับจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ให้คำปรึกษาด้านทำภาษีอากร และให้บริการจัดจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการจัดทำบัญชีของธุรกิจ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีการให้คำแนะนำคำปรึกษากับธุรกิจ เพื่อให้การจัดทำบัญชีเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าแต่ละท่าน

อัตราค่าบริการการทำบัญชี จะขึ้นอยู่กับปริมาณของงานและความซับซ้อนของรายการ โดยเบื้องต้นสำหรับกิจการขนาดเล็ก ที่มีปริมาณเอกสารไม่เกิน 50 รายการต่อเดือน ค่าบริการจะอยู่ที่ 5,000 บาทต่อเดือน โดยจะมีการแนะนำและจัดทำบัญชีภาษีเบื้องต้น บริการจัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงาน รวมถึงยื่นเงินสมทบประกันสังคม ยื่นแบบภาษีเงินได้ประจำปี จัดทำงบบัญชี พร้อมทั้งจัดหาผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน

ที่อยู่: 15/46 หมู่ที่ 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Tel: 02 592 6015

เว็บไซต์:https://www.dhanakom.com/


8. บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด

เจ-พี-การบัญชีและที่ปรึกษา

บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านธุรกิจครบวงจร ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ การจัดทำบัญชี และภาษีอากร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทางธุรกิจ การบริหารงานบุคคล ในส่วนของการรับทำบัญชี จะมีบริการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน บัญชีรายจ่ายเงินเดือนประจำเดือน ทำรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม ให้บริการปรึกษาวางแผนภาษีอากร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและด้านบัญชี

บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 ให้บริการบัญชีภาษีอากร และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยมีความตั้งใจในการจัดทำบัญชี รายงานผลทางบัญชีและภาษีอากรในเชิงรุก ทำให้การทำบัญชีสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยในการบริหารงานและการลงทุนให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ และการบริหารงานบุคคลอีกด้วย

ที่อยู่: 69/18 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Tel: 02 924 2668

เว็บไซต์: http://www.jpacc.co.th/


9. บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด

buncheesiam

บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ให้บริการรับทำบัญชีคุณภาพแบบครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วให้กับเจ้าของกิจการ โดยบริษัทได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ที่ตรวจประเมินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีประสบการณ์ในการวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรโดยตรง นอกจากนี้ยังมีบริการจัดทำงบการเงินตาม พรบ.บัญชี ภายใต้การกำกับดูแลงานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างใกล้ชิด

จุดเด่นของบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด ในส่วนของบริการรับทำบัญชีก็คือ จะมีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ลูกค้าธุรกิจใช้ฟรี โดยไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมบัญชีและเสียค่าใช้จ่ายในการวางระบบใหม่ใดๆทั้งสิ้น ช่วยทำให้การทำงานที่ซ้ำซ้อนลดลง โดยไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานบัญชีในบริษัทขนาดกลางหรือเล็ก

ที่อยู่: 29/102 หมู่ที่ 5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Tel: 02 964 0061-2

เว็บไซต์: http://www.atsaccounting.co.th/index.php


10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีที การบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด-พีทีที-การบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีที การบัญชี สำนักงานบัญชีในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่เปิดให้บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชีและภาษี มีบริการรับจดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วน เปิดให้บริการรับทำบัญชีมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี มีความเข้าใจในหลักหลายประเภทธุรกิจ ทั้งในส่วนของ โรงงานผลิต ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ห้องเช่า ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจงานบริการ ธุรกิจนำเข้าส่งออก ธุรกิจก่อสร้าง ฯ

โดยเน้นไปที่การบริการที่ให้ความถูกต้อง มีคุณภาพ และมีความตรงต่อเวลา อีกทั้งยังคอยให้คำปรึกษาและตอบปัญหาด้านภาษีอากรให้กับองค์กรธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานและการจัดทำบัญชีเป็นไปอย่างมีคุณภาพที่สุด

ที่อยู่: 9/130 หมู่ที่ 14 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

เว็บไซต์: http://pttaccounting.com/

โทร: 066 107 9888


 

Back to top button
Close
Close