โรคภัยใกล้ตัว

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดตอนไหน ราคาเท่าไร ทำไมต้องฉีด ที่นี่มีคำตอบ!!

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก คร่าชีวิตคนทั่วโลกปีละมากกว่า 400,000 ราย สำหรับในประเทศไทยมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากกว่าปีละ 300,000 คน มีผู้เสียชีวิตปีละกว่า 10 คน โดยสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุด คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี

องค์การอนามัยโลก ได้มีการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ที่คาดว่าจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยมีการแนะนำให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้า โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ที่อาจเกิดความเจ็บป่วยที่รุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิต หากติดไวรัสไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่คืออะไร


วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนแบบฉีดผลิตจากเชื้อไวรัสที่ตายแล้ว เพื่อให้ร่างกายได้มีภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้มากขึ้น โดยในปัจจุบันวัคซีนที่นิยมฉีดมากที่สุดจะเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ จากเดิมที่มีเพียง 3 สายพันธุ์ โดยมีการเพิ่มสายพันธุ์บี เนื่องจากมีการพบไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ในเกือบทุกครั้งของการระบาด

ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่บ่อยแค่ไหน


ฉีดเป็นประจำทุก 1 ปี

วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะใช้เวลา 2 สัปดาห์หลังฉีด ก่อนที่จะออกฤทธิ์ และจะช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ 3-4 สายพันธุ์ เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยเมื่อฉีดวัคซีนไปซักระยะหนึ่งแล้ว ภูมิคุ้มกันที่มีต่อโรคก็จะค่อยๆลดน้อยลง

รวมไปถึงในแต่ละปี เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่แพร่ระบาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนซ้ำทุก 1 ปี เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น และป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่กำลังระบาดได้โดยตรง

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วงไหนดี


อย่างที่ทราบแล้วว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะต้องใช้เวลา 2 สัปดาห์หลังฉีด จึงจะออกฤทธิ์ช่วยป้องกันได้ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนที่จะมีการระบาดของโรค และสำหรับประเทศไทย ที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงปลายฤดูฝน หรือช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ดังนั้นจึงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน จะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยป้องกันโรคได้ดีแค่ไหน


มีการศึกษาพบว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ประมาณ 50 ถึง 90% ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของร่างกายแต่ละคน ในผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานไม่แข็งแรง ก็จะทำให้การตอบสนองต่อวัคซีนที่ฉีดลดลงไป แต่อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก็ยังมีประโยชน์ที่จะช่วยลดความรุนแรงของอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งลดโอกาสในการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงได้จริง

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่


เมื่อทราบถึงคุณประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว หลายคนอาจจะมีคำถามว่า ใครบ้างที่ควรจะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในเรื่องนี้องค์การอนามัยโลก ได้แนะนำกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไว้ 7 กลุ่ม ดังนี้

  • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปอด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็ง ธาลัสซีเมีย
  • ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
  • ผู้ที่เป็นโรคอ้วน
  • เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานในโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่ต้องสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรง
  • ผู้ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือดูแลคนป่วย

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาเท่าไร?


ราคาค่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ จะขึ้นอยู่กับทางโรงพยาบาลที่เข้ารับการฉีด โดยราคาเฉลี่ยของโรงพยาบาลเอกชน จะอยู่ในช่วงประมาณ 700-1200 บาท และสำหรับโรงพยาบาลรวมถึงสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ จะอยู่ที่เข็มละ 350-500 บาท

Back to top button
Close
Close