การเรียนรู้

ความรู้ต่าง ๆ อยู่รอบตัวเราเสมอ และการเรียนรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต คนที่จะสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ จะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาทักษะที่ยังไม่เชี่ยวชาญ และรื้อฟื้นทักษะความสามารถที่ร้างราไปนานให้กลับมาได้ดีดังเดิม

Back to top button
Close
Close