อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการจะทําให้ร่างกายได้รับประโยชน์และคุณค่า ก็จะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุน และการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย

Back to top button
Close
Close